• .
  • .
  • .

URUCHOMIENIE INWESTYCJI

Nasza firma świadczy kompleksowe usługi zmierzające do uruchomienia realizacji inwestycji. W tym celu podejmujemy wszelkie niezbędne czynności bezpośrednio w imieniu Inwestora, na które składać się mogą m.in. ocena prawnej dopuszczalności warunków inwestycji; przygotowanie wariantów ewentualnych; uzyskiwanie opinii, uzgodnień, warunków, badań i zgód i innych koniecznych procedur niezbędnych do uruchomienia realizacji inwestycji.

W ramach tej kategorii usług mieścić się mogą również czynności związane z wyborem i merytoryczną oceną biura projektowego i generalnego wykonawcy.